Vedlikehold på DNS-infrastruktur
Scheduled Maintenance Report for SYSE
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Dec 12, 2021 - 03:22 CET
Update
Vedlikeholdet er gjennomført som planlagt og all DNS infrastruktur fungerer som den skal. Det vil i de neste timene kunne oppleves forsinkelser ved endringer av DNS-poster, men bortsett fra det skal alt være tilbake som normalt!
Posted Dec 12, 2021 - 03:22 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Dec 11, 2021 - 22:00 CET
Scheduled
Det skal gjøres vedlikehold på master DNS server. Det vil i perioden kunne oppleves problemer med å legge til nye zone-er samt å gjøre endringer i eksisterende zone-er. Det må forventes at endringer som gjøres i eksisterende zone-er bruker lang tid før de faktisk publiseres for resten av verden. Vi forventer at alt er synkronisert og tilbake i rute innen utgangen av vedlikeholdsvinduet.
Posted Dec 02, 2021 - 10:51 CET
This scheduled maintenance affected: Domains (DNS Servers).